Wordt de Vierdaagse bedreigd door strengere regels natuurbescherming?

Bron : http://www.goudenkruisdragers.nl/ (19 maart 2007)

Begin maart heeft de heer Atsma, lid van de Tweede Kamer, kamervragen gesteld aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, waarin hij ‘spijkerharde garanties’ vroeg om het voortbestaan van onder meer de Vierdaagse zeker te stellen. Veel media hebben hieraan aandacht besteed. Waarover gaat het?

Het ministerie is bezig een Europese richtlijn te implementeren, wat ertoe heeft geleid dat over de honderd gebieden in Nederland officieel zijn aangewezen als ‘Natura-2000 gebied’. Dit zijn gebieden waar straks strenge regels gaan gelden. Iemand die wil opkomen voor de belangen van een zeldzaam kikkertje, een bijzondere vogel of een prachtige bloem, kan straks een evenement als de Elfstedentocht of onze Vierdaagse compleet dwarsbomen. Vanuit de agrarische sector zijn al veel bezwaren gekomen, maar ook het bedrijfsleven heeft zich inmiddels geroerd.