Winterserietocht Dordrecht 23 februari 2008 (15,3 km)

Na de val van ons Ma (die op het moment van wandelen nog steeds in het Tweestedenziekenhuis lag) op 10 februari tijdens onze vorige wandeltocht pikten mijn broer en ik ons wandelschema weer op. De bedoeling was 25 km maar het werd 15 km omdat we later die middag ons Ma moesten ophalen. Ze mocht naar huis.

Daarom reden we zo vroeg mogelijk naar Dordrecht waar we om 9.00u konden starten. Niet veel eerder overigens werd er gestart, men was erg precies in het tijdstip. Jammer genoeg werden de routes eerst in de kantine uitgedeeld waar het erg druk en dus ook benauwd was. Bij de start zagen we ook Robert van W4W maar die was al sneller in het bezit gekomen van een route en was dus al gestart.

Toen mijn broer twee routes had weten te bemachtigen konden we vertrekken.

Me
Al vrij snel moest de 5 km een andere route volgen.

Splitsing