Sonja stimuleert deelnemers Vierdaagse met gratis T-shirt

Bron : www.sonjabakker.nl/nl

Een lint van Sonja Bakker-wandelaars die op 20 juli de finish bereiken in Nijmegen. Zo stelt Sonja zich de editie 2007 van de Vierdaagse voor. Door T-shirts ter beschikking te stellen wil Sonja de aandacht vragen voor het nut van bewegen. Deelnemers aan de Vierdaagse geven met hun deelname het goede voorbeeld. Sonja hoopt dat de wandelaars door het dragen van het T-shirt andere mensen stimuleren om meer aan sport te doen. Wie voor zo’n shirt in aanmerking wil komen dient wel voor 15 juni de mail naar Sonja te sturen om er zeker van te zijn dat ze op 17 juli met hun gratis shirt aan de start verschijnen.