Resultaten inspanningsonderzoek ‘normaal’

Gelderlander

De donderdag verzamelde data uit het inspanningsonderzoek van prof. Maria Hopman wijzen uit dat de gemiddelde lichaamstemperatuur – net als voorgaande dagen – tussen de 37,5 en 38,5 graden ligt, normaal bij inspanning.

Pil

“Alle onderzochte Vierdaagselopers zijn in staat gebleken bij 26 graden hun lichaamstemperatuur goed te reguleren. Uit de bloedwaarden en het gewicht van de wandelaars kan worden geconcludeerd dat de vochtinname deze dag sterk is verbeterd ten opzichte van de eerste wandeldag”, aldus de onderzoekster.

“Gewichtsafname kwam vandaag dan ook nauwelijks voor onder de groep proefpersonen.”