Maatregelen om wandelaars beter voor te lichten

Bron : www.4daagse.nl (23 mei 2007)

Met ingang van de 91ste Vierdaagse wordt een aantal maatregelen getroffen waardoor de wandelaars beter geïnformeerd worden over de actuele stand van zaken. Een aantal mobiele surveillanceteams houden de gang van zaken op de parcoursen nauwlettend in de gaten. Ook meteoroloog Jules Geirnardt zal dagelijks regelmatig rapporteren over de weersituatie en over de weersverwachtingen. Over al hun bevindingen staan de rapporteurs in nauw contact met de marsleiding en met de medische dienst.