Lopende peilzenders meten wandeldrukte

De Vierdaagse-organisatie waakt dit jaar met de nieuwste technieken over de veiligheid van het Nijmeegse wandellegioen. Mobieltjes kunnen dit jaar als peilzender dienen om de drukte op het parcours te meten. Het thuisfront kan rechtstreeks via internet of sms volgen of hun wandelheld op tijd binnenkomt.

Via Gladiola 

Waar lopen de grootste groepen wandelaars? Welke rustplaats kan veel wandelaars verwachten? Staan er bij de controlepost voldoende controleurs om kaarten te knippen? Wie komen te laat binnen?