Inschrijven Vierdaagse 2008

Vanaf maandag 4 februari 2008 start de inschrijving voor de 92ste Vierdaagse. Lees meer op de Vierdaagsesite

Aan de 92ste vierdaagse kunnen maximaal 45.000 personen deelnemen.

Hieronder staan enkele zaken over de inschrijving.

HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND, KIJK VOOR LAATSTE INFORMATIE OP DE VIERDAAGSESITE.

De inschrijving is ook dit jaar weer verdeeld in 2 periodes 

Periode 1 

Maandag 4 februari 2008 (00.00 uur) tot en met vrijdag 7 maart 2008 (24.00 uur).

Tot de inschrijving in de eerste periode is toegelaten:

  • degene die de 91e Vierdaagse in overeenstemming met de reglementen met succes heeft volbracht
  • degene die aan de 91e Vierdaagse zonder succes heeft deelgenomen én die de 89e Vierdaagse in overeenstemming met de reglementen heeft volbracht
  • degene die aan de 91e Vierdaagse zonder succes heeft deelgenomen én die is geboren in het kalenderjaar 1995
  • degene die is geboren in het kalenderjaar 1996
    Inschrijven is alleen mogelijk op de voor de inschrijver geldende reglementaire of keuzeafstand.

Periode 2

Maandag 10 maart 2008 (00.00 uur) tot en met vrijdag 11 april 2008 (24.00 uur).

  • Iedereen die niet voldoet aan voorwaarden van periode 1
  • Iedereen die wel voldoet aan de voorwaarden van periode 1 maar zich toen niet heeft ingeschreven.

Na inschrijving 

Indien na de sluiting van de tweede periode van inschrijving het aantal van 45.000 niet is bereikt, bestaat de mogelijkheid van na-inschrijving.

Maandag 14 april 2008 (00.00 uur) tot en met vrijdag 30 mei 2008 (24.00 uur), of zoveel eerder als op de Centrale Administratie de laatst toegestane inschrijving is ontvangen.