Int. autosport nieuws: ’t-ec² by T-EC² Europe’

0
310

De toekomst is groen met bio-ethanol!
De leden van de Europese Unie zijn het roerend eens over het feit dat de uitstoot van CO2 dringend moet worden teruggedrongen. Onder meer ons verkeer, dat meer en meer voertuigen telt, speelt in de uitstoot een voorname rol. Het komt er dus op aan een alternatief voor de fossiele brandstoffen te zoeken, waarbij sommige oplossingen tot dusver niet haalbaar bleken en andere ingrepen, zoals roetfilters, hun grenzen kennen.