Autospeedway races: ‘Geen races op Raceway Venray in 2009’

0
240


Beste autospeedway liefhebbers,

Zoals bij u bekend is er door de milieufederatie bezwaar gemaakt tegen de huidige milieuvergunning. Hierdoor is het proces bij de Raad van State flink vertraagd; op dit moment is er nog steeds geen uitspraak omtrent de vergunningen.

Om wedstrijden te kunnen organiseren dient het circuit volledig klaar te zijn, zoals in de milieuvergunning omschreven staat (dus ook de geluidswal inclusief geluidsscherm). Dit is op korte termijn niet cq. moeilijk te realiseren.