Reigersbroek in 2012 autovrij ?

0
893

Al vele jaren registreer ik de dassen in mijn omgeving die ten prooi vallen aan het verkeer. Niet omdat ik dat zo leuk vind, integendeel! Als er op een plek een das wordt doodgereden ga ik ter plekke kijken. Als er op zo'n plek een duidelijke wissel aanwezig is of al meerdere verkeersslachtoffers zijn gevallen op een traject neem ik meestal direct contact op met de betreffende gemeente/provincie/Rijkswaterstaat om te overleggen welke maatregelen we zouden kunnen treffen.

Zo ook in het natuurontwikkelingsgebied Reigersbroek tussen de dorpskernen Montfort en St. Joost in de gemeente Roerdalen. Na een aantal verkeersslachtoffers op de twee verharde landbouwwegen in het Reigersbroek werd het duidelijk dat het niet bij een incident zou blijven. Het aanleggen van een dassentunnel is helaas niet goed mogelijk vanwege de hoge grondwaterstand in het gebied. Er zijn in 2009 verschillende eenvoudige maar doeltreffende voorstellen naar de gemeente Roerdalen gedaan zoals het afsluiten van deze twee onbelangrijke verharde landbouwwegen voor gemotoriseerd verkeer. Tot op heden neemt de gemeente Roerdalen geen maatregelen in dit belangrijke dassenleefgebied. Met verkeersborden bij de verharde wegen is het probleem opgelost. Helaas, de hindernis ligt niet bij het stuk asfalt in het Reigersbroek, maar in het gemeentehuis. De gemeente Roerdalen heeft door besluiteloosheid reeds van 2008 tot 2011 al 18 dode dassen (kleine rode bolletjes) op haar geweten. En de teller staat niet stil. In 2012 is nummer 19 genoteerd (groot rood bolletje). Dat zijn vanaf 2008 meer dan 4 dassen per jaar! Voor zo'n klein gebied als het Reigersbroek – ongeveer 100 hectare – is dat buiten alle proporties! Hier kun je niet meer spreken van een incident. Het wordt nu hoog tijd dat de gemeente Roerdalen actie gaat ondernemen om in 2012 het Reigersbroek autovrij te krijgen. Hiermee laat de gemeente zien haar verantwoordelijkheid serieus te nemen.