Op de wieken.

0
40

Vogeltrek is de jaarlijkse seizoensgebonden migratie die veel vogels ondernemen. Hierbij broeden ze op de ene plek en overwinteren op een andere plek. Dit heeft als voordeel dat ze kunnen profiteren van gunstige weers- en voedselomstandigheden in hun overwinteringsgebied, als het broedgebied 's winters te koud is. Vogels die jaarlijks trekken, worden trekvogels genoemd, vogels die het hele jaar op een locatie doorbrengen zijn standvogels. Een beslissende factor voor de vogels zijn de langer donker wordende nachten van het koude jaargetijde die de trekzin doen ontwaken. Het zijn echter de plaatselijke weersomstandigheden en de lichamelijke toestand van de vogels die de rechtstreekse opwekking van het wegtrekken veroorzaken. Vóór de trek verzamelen de vogels energiereserves in de vorm van vetafzettingen onder de huid. Er zijn soorten, die daardoor minstens dertig uren in de lucht kunnen blijven. Na de aankomst mag de vogel een derde van zijn lichaamsgewicht in de vorm van energie, verbruikt hebben, zodat hij moet rusten om nieuwe vetreserves te verzamelen. Onder invloed van het trekinstinct kunnen vogels, die meestal zelfstandig leven, zich tot geweldig grote zwermen verenigen. De Spreeuw (Sturnus vulgaris) is daar ook zo'n mooi voorbeeld van. Ofschoon de vogeltrek al vele eeuwen lang de interesse opwekt en er steeds weer iets nieuws ontdekt wordt, blijven er toch nog vele raadsels op te lossen. Eén ervan is recentelijk met rader onderzocht: de vlieghoogte van de vogels op hun trek. De meeste groepen vliegen lager dan 1500 meter, toch er zijn meldingen van kleine vogels, die 3000, 5000 en zelfs 6300 meter hoog vlogen. Een nog steeds niet opgeloste vraag is, hoe de trekvogels zich oriënteren. Proeven benaderen de stelling, dat de zon, misschien zelfs de sterren hen tot richtingwijzers dienen, tezamen met een innerlijke stem. Proefvogels van soorten die 's nachts trekken, die men in een planetarium met nagemaakte sterrenhemel had gebracht, bleken zich direct op de onder deze omstandigheden juiste richting in te stellen. Blijkbaar zijn de vogels met instincten uitgerust die zelfs de precisie van kunstige menselijke instrumenten overtreffen.