Duizend euro kruid.

0
130

Tijdens een bezoekje aan het natuurontwikkelingsgebied het Reigersbroek vond ik tussen allerlei leuke plantjes het Echt duizendguldenkruid (Centaurium erythraea). Van de voormalige akker is de zwaar bemeste bovenlaag afgehaald zodat het armere zand nu een goede basis vormt voor natuurherstel. Dit kruid is een echte pionier en groeit op zonnige, open tot grazige plaatsen op vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot basische (kalkrijke) grond. Mede door begrazing zal deze twee jarige plant zich hier kunnen handhaven op kort afgegraasde stukjes, langs veepaadjes of aan de rand van rolplekken van grote grazers. In oude volksgebruiken werd Duizendguldenkruid op Sint-Jan (24 juni) voor 12 uur 's middags geplukt en je zal het hele jaar geen armoe leiden. Dat had ik eerder moeten weten maar geld maakt niet altijd gelukkig. Ik was al blij met deze vondst en dat is ook rijkdom.