Zorgelijk aureool over de verworven vrijheid

0
20

Geen woord over Spinoza in recent uitgegeven boek over vrijheid.

Joep Dohmen & Maarten van Buuren: De prijs van de vrijheid. Denkers en schrijvers over moderne levenskunstAmbo, Amsterdam 2011

Uitgeverij Ambo over dit onlangs uitgebrachte boek:

‘Vrij waarvan? Vrij waartoe!’ – Friedrich Nietzsche

‘De vrijheid irriteert mij.’ – Michel Houellebecq

“In de moderne tijd maakte de mens zich los uit de ketenen van Kerk en Staat. Dankzij filosofie, wetenschap en technologie maakte de Verlichting een einde aan bijgeloof en dwaling, dwang en onderwerping. Daardoor moet de autonome mens zelf zijn leven vormgeven. Intussen blijkt lang niet iedereen ingenomen met deze zegeningen van de emancipatie. De vrijheid blijkt even vaak een last als een lust.

Literatuurwetenschapper Maarten van Buuren en filosoof Joep Dohmen analyseren de conditie van de moderne mens aan de hand van lichte en donkere schrijvers en filosofen – van Montaigne tot Houellebecq en van Foucault tot Pascal Mercier. Wat verschijnt is een rijk palet van levenshoudingen: vitale en krachtige, maar ook sombere en sceptische. Sommige auteurs geloven heilig in de vrijheid, anderen zijn de wanhoop nabij. Hoe hoog is de prijs van de vrijheid?”