Zoals je het bij Spinoza niet krijgt…

0
357

Deze dagen heeft het
Boekenfestijn weer z'n intrek genomen in het MECC in Maastricht. Ik
ga dan altijd snuffelen en kom met enige boeken thuis. Deze keer o.a.
met Erik Hornung, De verborgen kennis van het oude Egypte
[Synthese, 2007, oorspr. Das esotherische Ägypte, C.H.
Beck, 1999]. Het is een heerlijk dubbelslachtig boekje van een auteur
die heel veel tijd besteed moet hebben aan heel veel onzin en
gefantaseer, maar toch zo kritisch mogelijk veel informatie wil
verschaffen over de geschiedenissen van de 'geheime' kennis en de
fascinatie voor Egypte, de piramiden waarover ontelbare
interpretaties de ronde deden en doen en zo ook de geheimzinnige
hiërogliefen.

Hij besteed ook aandacht aan een
boek dat in 1556 bij Henric Petri in Bazel verscheen, Hieroglyphica,
van Piero Valeriano dat dé
samenvatting van de gehele 'hiëroglifiek' van zijn tijd gaf en van
grote invloed was op alle volgende werken over hiërogliefen. Hij
geeft nog meer informatie, maar het gaat mij om dit plaatje dat op
blz. 46 van Hieroglyphica staat van de hiëroglief voor 'aanbidding'. Ik kan me er
niet zat genoeg op kieken (ongeveer naar het Gronings gezegd) en
daarom wil ik het hier vasthouden, hoewel het niets met Spinoza lijkt
te hebben (maar toch…).