Zeven jaar Spinoza.blogse.nl – toegepast Spinozisme?

0
83


Vandaag zeven jaar geleden begon ik dit blog en ik hield het
dus redelijk lang vol. Met de Spinozaliefde of in ieder geval met de conatus
van deze blogger om in het bestaan van zijn blog te volharden zit het dus wel goed, zo lijkt
het, ondanks externe bedreigingen soms. Zou ik wellicht ook last kunnen krijgen
van “the seven-year itch”? De tijd zal het leren.


Naar aanleiding van het blog dat ik gisteren maakte over de net gestarte Hogeschool
voor Toegepaste Filosofie, die z’n website lardeerde met speelse Spinoza-plaatjes,
vroeg ik mij af wat toegepaste filosofie zou kunnen zijn. We kenden tot heden
diverse vormen van ‘praktische filosofie’ in de vorm van (al dan niet quasi)
therapie, probleemverheldering, reflectie op handelen of kritisch analyserende
gesprekken in allerlei organisatorische verbanden, ook het geven van cursussen
filosofie kan daar onder vallen of weergave van gesprekken over maatschappelijk
spelende thema’s in een “Filosofisch Elftal”, zoals in dagblad Trouw. Is dat
hetzelfde als ‘toegepaste filosofie’? Wordt in die genoemde voorbeelden
filosofie
toegepast? Dat lijkt
twijfelachtig. Je komt namelijk redelijk vaak de opvatting tegen dat het bij
filosofie vooral om het telkens weer stellen van vragen gaat en niet zozeer om het
antwoorden – niet om resultaten. Hetgeen toch een tamelijk mager resultaat
lijkt te zijn.