Willem Bernardus IJzerdraat (1835 – 1907) maakte aquarel Spinoza in het Haagse bos

0
261

In het verlengde van het vorige blog, maak ik hier graag een apart blog van deze beeldend kunstenaar en vormgever. Volgens het RKD, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, was hij aquarellist, lithograaf, tekenaar, drukker en uitgever. Hij maakte stadsgezichten en portretten. Hij is geboren in Den Haag, was werkzaam te Den Haag tot 1870, te Amsterdam van 1870-1876, daarna te Haarlem, waar hij ook gestorven is.

Er is weinig over hem op internet te vinden. Alleen dit Portret van een dame met bloemen in de hand – 1854 – 72,5×59 cm.

Zijn achterkleinzoon Ruud Yzerdraat vertelde op een forum dat zijn overgrootvader, nadat dat in Duitsland door Senefelder ontdekt was, de kleurenlithografie in Nederland verder ontwikkelde. Aldus reproduceerde hij veel werk van anderen, ook bijvoorbeeld schilderijen van Rembrandt. Waarschijnlijk dat de RKD hem daarom ook als drukker en uitgever kenschetst. [Hier meer over lithografie]

Yzerdraat verzorgde meerdere kleurplaten voor W.J. Hofdijk's Lauwerbladen uit Neêrlands gloriekrans. Opgedragen aan Z.M. den Koning. 2 banden. ’s Gravenhage, Joh IJkema, z.j. [1875] Voor het verhaal over Spinoza, getiteld ‘Den Christen ten voorbeeld’, maakte hij deze plaat van Spinoza in het Haagse bos.