Wilhelm Bolin (1835 – 1924) Finse filosoof schreef Spinoza-monografie

0
23

Dit vind ik wel een fraaie ontdekking. Deze Finse filosoof was mij niet bekend, maar speurend naar Spinozana kwam ik vandaag zijn naam tegen en bij verder zoeken blijkt hij een vriend van Ludwig Feuerbach geweest te zijn, wiens verzamelde werken hij ook heeft uitgegeven, samen met Friedrich Jodl. In 1865 werd hij hoofdocent in de filosofie aan de universiteit van Helsinki en, nadat hij in 1868 zijn ‘Habilitationsschrift’ Undersökning af läran om viljans frihet had geschreven, werd hij in 1870 buitengewoon hoogleraar. Hij dacht in de lijn van het filosofische materialisme en positivisme. Zeer lang, van 1873 tot 1912 werkte hij als bibliothecaris van de universiteit. Nadat hij in 1891 een monografie over Ludwig Feuerbach had uitgebracht, kwam van zijn hand in 1894 een monografie over Spinoza:  

Wilhelm Bolin, Spinoza; ein Kultur- und Lebensbild. Berlin, E[rnst]. Hofmann (Geisteshelden, Band 9), 1894, 175 pp.

Dit moet een bijzonder waardevol werk geweest zijn, want Carl Gebhardt vond het kennelijk de moeite waard er in 1927 een nieuw geredigeerde editie van uit te geven onder een gewijzigde titel:

Wilhelm Bolin, Spinoza. Zeit, Leben, Werk – neu bearb. von Carl Gebhardt. Darmstadt, 1927. – VIII, 203 pp.

Fritz Mauthner [in zijn Spinoza: Ein Umriss seines Lebens und Wirkens uit 1921] over Wilhelm Bolin's Spinoza: