Weer een nieuwe uitgave van de Korte Verhandeling aangekondigd

0
287

Spinoza’s Korte Verhandeling (KV) krijgt almaar meer aandacht. Dit jaar verscheen de naar ik meen alom geprezen hertaling van Jan Knol die dit werk van Spinoza flink toegankelijker maakt. [zie dit en dit blog]

Morgen en overmorgen wordt aan de Ecole Normale Supérieure de Lyon een internationaal filosofisch colloquium gehouden over “De jonge Spinoza en de Korte Verhandeling” (Le jeune Spinoza et le Court Traité). Een aanleiding ervoor is kennelijk de nieuwe Franse editie (bij PUF) van de vroege geschriften van Spinoza, waaronder uiteraard de Korte Verhandeling van God, de mensch en deszelvs Welstand. [zie hier de speciale website] In de inleiding op de aankondiging  van het colloquium stelt Frederic Manzini dat deze uitgave zowel het product als de bron is van nieuwe interpretaties van de ontwikkeling van het denken van de jonge filosoof. De KV zou meer zijn dan een eerste, ruwe schets van de Ethica, maar nog onvoldoende naar waarde zijn geschat en nog altijd een grotendeels onontgonnen terrein zijn. Daar dit diepgaande en originele werk speciale aandacht verdient en op z’n eigen merites bekeken moet worden is dit colloquium opgezet.

                                                      * * *

Nieuwe uitgave in Nederland
En intussen wordt aangekondigd dat bij uitgeverij Parthenon eind maart volgend jaar een nieuwe uitgave van de KV zal verschijnen in een ‘tweetalige’ uitgave – met links de originele overgeleverde versie in ‘t 17e eeuwse Nederlands (Manuscript- A in de KB] en rechts een hertaling in hedendaags Nederlands, met de benodigde nadere toelichtingen.

Méér over dit project is te lezen op deze speciale website:
www.overspinoza.nl/ 
Er worden al voorbeelden gegeven. Ook worden er donateurs/intekenaren voor het project geworven.

Eerder werd over dit projekt bericht in een blog van 8 november 2009. Het ondervond sindsdien enige stagnatie, maar de draad is weer volop opgepakt, zo is te zien.

Ik ben zeer benieuwd of de initiatiefnemer, Rikus Koops,  hetgeen hij belooft (zie de achtergrondinformatie) werkelijk kan waarmaken.