Wat is er terecht gekomen van Mosje Steinmehl’s borstbeeld van lachende Spinoza in Jeruzalem?

0
316

Het volgende bericht verscheen in het Nieuw Israelietisch Weekblad van 9 maart 1979 (zo is te zien in het krantenarchief van de KB): “In Jeruzalem en in Den Haag zal maandag 12 maart 1979 om 17.05 uur Nederlandse tijd worden bekend gemaakt, dat de Israëlische beeldhouwer Mosje Steinmehl de Spinozaprijsvraag heeft gewonnen. In het kader van het cultureel verdrag tussen Israël en Nederland hadden het Israëlische ministerie van cultuur waar dr. J. Melkman zo nauw aan was verbonden, en het Nederlandse ministerie van crm een prijsvraag uitgeschreven voor een borstbeeld van de wijsgeer Baruch d'Espinoza.

Sinds David Ben Goerion in 1956 heeft aangedrongen op eerherstel van de in 1656 door de Portugees Israelietische Gemeente te Amsterdam in de ban gedane joodse wijsgeer, is in Israël de belangstelling voor hem aanzienlijk toegenomen. Dat heeft ertoe geleid dat men in Jeruzalem op het voorplein van het Israël Museum tegenover de Knesset een borstbeeld van Spinoza wil onthullen. In Israël is een prijsvraag uitgeschreven.

De Israëlische beeldhouwer Mosje Steinmehl, internationaal vermaard met zijn Tel Avivs beeld van Alfred Einstein en zijn Maimonidesbeeld in Toledo, heeft enige tijd in Amsterdam doorgebracht om sfeer op te doen en modellen te bestuderen in de stad waar Spinoza heeft rondgewandeld. Tïjdens het recente bezoek van minister Van der Klaauw van buitenlandse zaken werd Mosje Steinmehl in besloten kring als prijswinnaar aangewezen. Besloten werd eerst maandag, de joodse verjaardag van Spinoza, officieel de prijswinnaar bekend te maken. Uit Israël ontvingen wij een foto van het door Mosje Steinmehl vervaardigde Spinozabeeld. Anders dan het ernstig kijkende borstbeeld van Spinoza in Nederland, toont de Israëlische Spinoza een lachend gezicht. „Daarmee heb ik willen uitdrukken hoe blij een ieder is dat deze Spinoza in Jeruzalem staat," motiveert Mosje Steinmehl, die zijn prijs van 10.000 pond heeft afgestaan aan de onder voorzitterschap van dr Henriette Boas staande Biss (Bond van Ingezonden Stukken Schrijvers).”

Foto met onderschrift: "Een lachende Spinoza in Israel: zonder ban(deau)" [zie hier]…