W.D. Snodgrass (1926 – 2009) ‘After Experience Taught Me…’

0
215

Elke Spinozist, denk ik, herkent hier wel direct de eerste zin van de TIE, de Tractatus de intellectus emendatione (Verhandeling over de verbetering van het verstand). Met het oog op de voorjaarscursus van de Ver. Het Spinozahuis over dit werk van Spinoza lijkt het me passend hier nu aandacht te geven aan dit gedicht.

De Amerikaanse dichter William De Witt Snodgrass, maakte hiermee een heel schrijnend gedicht, waarin hij de eerste regels uit de TIE contrasteert met de legerinstructies aan de recruut.

Voor hij de muzikale opleiding kon beginnen aan de beroemde Juilliard School, waaraan hij toegelaten was, werd hij opgeroepen voor de United States Navy. Na zijn demobilisatie ging hij in 1946 naar de University of Iowa, waar zijn talent voor dichten leraren als Randall Jarrell en Robert Lowell opviel. Hij haalde zijn graad Bachelor of Arts in 1949 en die van  Master of Fine Arts in 1953. Hij gaf vervolgens les aan diverse universiteiten en ging in 1994 met pensioen om zich geheel aan schrijven te wijden. Hij is vier keer getrouwd geweest.

Naoorlogs schuldgevoel en het verlies van zijn dochter door scheiding van zijn eerste vrouw brak hem, gaf hem een writer’s block en deed hem in psychoanalyse gaan. Maar deze ervaringen bezorgden hem zijn grote bekendheid wegens zijn zeer persoonlijke gedichten (getypeerd als “confessional verse”), ‘Heart’s Needle’ en ‘After Experience Taught Me…’.