VROM inspectie tevreden

taart voor de afdeling ROIn 2006 heeft de inspecteur van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) de uitvoering van VROM taken door de gemeente beoordeeld. Er kwamen bij deze beoordeling een aantal zaken boven tafel die sindsdien adequaat aangepakt zijn. Vlak voor de kerst van 2007 is de inspecteur wederom langsgekomen om te bepalen in hoeverre de gemeente de zaken uit het plan van aanpak heeft opgepakt. Tot zijn tevredenheid kon de inspecteur vaststellen dat dat zeker het geval is. Sterker nog: hij concludeert dat op een aantal onderdelen de aanpak van de gemeente vooruitstrevend genoemd kan worden. Deze constatering en dit compliment werd op 14 maart 2008 gevierd met taart voor alle betrokkenen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Namens het college heb ik de medewerkers gefeliciteerd en gecomplimenteerd met deze conclusies van de inspecteur.