Voorjaarsnota 2007

bespreking voorjaarsnota in rijsoordDinsdag 15 mei 2007 heeft het college van B&W en de directie van de gemeente zich de hele dag gebogen over de voorjaarsnota 2007. De voorjaarsnota is een belangrijk document dat als basis dient voor de begroting 2008-2011. Op hoofdlijnen worden in deze nota de financiele kaders gematched met de ambities en taken voor de komende periode.