Voor studie van Spinoza even op straat kijken

0
20

Waar de sociale onlusten in Frankrijk (het brede verzet tegen verhoging van de pensioenleeftijden) zoal toe kunnen leiden… De verantwoordelijken voor een studiedag over Spinoza ("De sociale wetenschappen getoetst aan Spinoza") die op 22 oktober zou worden gehouden, vrezen dat die protesten nog wel een aantal dagen zullen aanhouden en stellen daarom die studiedag uit.

 

Je zou ook kunnen denken dat het massale verzet van zo grote menigten op zich al een toets voor de sociale wetenschappen  aan de leer van Spinoza in het praktijklaboratorium van de werkelijkheid zelf biedt.