Voor het eerst portret van Ethica-vertaler Dionijs Burger op Internet

0
14

Zie hier een van de voordelen van het brengen van zo'n dagelijks blog over Spinoza. Gisteren bracht (zoals onder reacties te zien is) een nazaat van hem, Jan Willem Reitsma, een enthousiaste reactie. Hij was bezig met het inbrengen van genealogische gegevens op een website en trof – surfend – het blog aan dat ik aan zijn betovergrootvader had gewijd. Hij schrijft: "Ik had geen idee dat deze voorouder van me nog steeds zo beroemd en gewaardeerd was!"

Zijn reactie was aanleiding voor mij om contact te leggen om zo mogelijk een portret van Dionijs Burger aan dat blog te kunnen toevoegen. Dionijs Burger (1820 - 1891)En zie dat leverde bijgaande scan op uit de familiegenealogie: F.W. Burger, Genealogie van de familie Burger. Bewerkt en uitgebreid naar vroegere uitgaven, tot en met mei 1977, familie-uitgave, z.j. (maar uit 1978).

Ik ga dit, samen met nog enige gegevens toevoegen aan dat blog van 23 maart 2010. Maar het leek me aardig om dat in dit aparte blogje even te melden.