Verlichting van het verstand – injecteren met het leven en z’n emoties

0
265

Carel Peeters, Gevoelige ideeën: over de andere Verlichting, Uitgeverij: De Harmonie, Amsterdam, 2008 [ISBN: 978-90-6169-853-1] 

 Essayist en literatuurcriticus van Vrij Nederland, Carel Peeters, schreef hiermee een aardig boekje, waarin hij een pleidooi doet voor een wat andere kijk op de Verlichting dan de gebruikelijke benadrukking van de rede, de rationaliteit en de vooruitgangsgedachte – van de bestrijding van godsdienst, bijgeloof en vooroordelen. Er waren, ook in de 17e en 18e eeuw, heel wat schrijvers, kunstenaars, wetenschappers en geleerden die de mens niet alleen en voornamelijk als een met rede begaafd wezen zagen, maar die ook aandacht hadden voor andere aspecten van het leven: de emoties, de lichamelijkheid, het irrationele. Er waren er die pleidooien voerden voor voelen met het verstand en denken met het hart. Vandaar: 'gevoelige ideeën'.