Vaticaans Ethica-manuscript komt naar Nederland

0
335


Volgens een tweet van David Wertheim, directeur van het Menasseh ben
Israel Instituut, komt het Vaticaanse Manuscript van Spinoza's Ethica naar
Nederland.


het Joods Historisch Museum organiseert van 19 september
2016 t/m 8 januari 2017 een tentoonstelling

                                “De glorie van het joodse boek.”

Dit ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan in 2016 van bibliotheek
Ets Haim – Livraria Montezinos.


Het wordt een tentoonstelling over Hebreeuwse handschriften.
Daarvoor zal de Biblioteca Apostolica Vaticana vier middeleeuwse Hebreeuwse
manuscripten in bruikleen geven. Verder zullen topstukken getoond worden uit de
Braginsky collectie (Zürich), The Jewish Theological Seminary (New York) en uiteraard
Ets Haim. Het JHM wil met deze tentoonstelling "het verhaal vertellen van de
Europese handschriftenproductie, van interreligieuze contacten – positieve en
negatieve – en van wederzijdse beïnvloeding van joodse en christelijke
tradities." [Cf.]


En volgens David Wertheim komt voor deze gelegenheid dus ook
het Vaticaanse Manuscript van Spinoza's Ethica
naar Amsterdam. Voor een tentoonstelling, waarvan het de vraag is of het Spinoza-manuscript
daar wel op z’n plek is: het is immers geen Hebreeuws handschrift, maar vooral
is de vraag of het terecht meegerekend kan worden tot “De glorie van het joodse
boek.”

Ach, het moet allemaal kunnen … in het 360e jaar na de herem kan de cirkel (van 3600) worden rondgemaakt en het Ethica-manuscript tentoongesteld worden tussen het het Escamoth, opengeslagen op de bladzijde waarop de ban is opgetekend en het ledenregister van Ets Haim waarin Spinoza's naam flink is doorgehaald.