Tjitze Jacobs de Boer (1866 – 1942) over Maimonides en Spinoza

0
20

Gisteren kwam ik een essay tegen van Tj. de Boer, Maimonides en Spinoza. Zodadelijk zal ik het internetadres geven. Merkwaardig is dat er vanuit ‘wetenschappelijke kringen’ soms documenten op internet worden gezet, zonder dat daarin enige herkomstgegevens worden meegegeven. Waarin is het stuk oorspronkelijk geplaatst? Wanneer? En zo meer. Maar goed, de aanhoudende zoeker wint, want vindt meestal wel iets. Onder bibliografie zal ik die gegevens geven met de link naar het url.

Het artikel is van dezelfde De Boer van wie ik op 8 jan. 2011 een blog had. Het ging toen om de voordracht EENIGE OPMERKINGEN OVER SPINOZA's AMOR DEI INTELLECTUALIS die T.J. de Boer op 30 Juni 1918 hield op de jaarvergadering van de vereeniging ,,Het Spinozahuis" te Amsterdam. Ik vroeg me toen af of het om dezelfde De Boer ging die arabist was en een boek over De wijsbegeerte van den Islam had geschreven? Ja, ik had het raak, het is dezelfde, zo blijkt uit het Levensbericht Tj. de Boer dat het H.J. Pos schreef voor het Jaarboek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1945-1946 [Amsterdam, pp. 215-220 – PDF]. Daaruit de volgende schets:

Tj. de BoerTjitze Jacobs de Boer werd in het Friese Wirdum geboren en ging naar de School met de Bijbel, was vervolgens werkzaam op het veehoudersbedrijf van zijn ouders. Maar toen hij zeventien was wilde hij graag predikant worden. In Kampen volgde hij de voorbereidende klassen voor de Theologische School. Na z'n theologisch kandidaatsexamen trad hij in een aantal kerken in Friesland op. Op aanraden van prof. H. Bavinck ging hij in Bonn semitische talen studeren. Hij keerde echter de theologische studies de rug toe en zette z'n Oosterse studies te Straatsburg voort onder Nöldeke. In 1893 promoveerde hij bij hem op Die Ewigkeit der Welt bei Al Ghazzali und Ibn Roschd.