Theun de Vries in 1956 over "Spinoza, de Nederlandse regentenstaat en het dialectisch materialisme" [2]

0
325


In dit blog doe ik nog enige grepen uit het artikel dat Theun
de Vries: “Spinoza, de Nederlandse regentenstaat en het dialectisch
materialisme,” in Politiek en Cultuur, maandblad van de CPN, 1956, I, p. 40-52
[
januari 1956]
en II, p. 162-72 [
maart 1956]
en
het tweede deel ervan.
Uit het eerste deel bracht ik enige
delen in een
vorig blog. Pas in dit tweede deel ging hij over op de
bespreking van het boek van George L. Kline,
Spinoza
in Soviet philosophy;
essays selected and transl [Londen, 1952].


Het is interessant te lezen hoe, midden in de Koude Oorlog, een
CPN-er als Theun de Vries, toen achter de Sowjet-ideologie kon staan: het dialectisch
materialisme, zoals het door Lenin en Stalin ontwikkeld was. En hoe dat de
visie en kritiek op Spinoza kleurde


Ik haal uit zijn commentaar één passage naar voren. De Vries
mist onder meer bij Kline aandacht voor


J. A. Milner's "Benedikt Spinoza" (1940); “de
laatste schijnt tegenwoordig in de USSR een der beste Spinozakenners te zijn.” Opmerkelijk
is dat zestig jaar later diens boek nog/weer verkrijgbaar is,


YA. Mil'ner, Benedikt Spinoza
[Socehkgiz, 1940; reprint on demand 18/08-2014]


maar dat in A.D. Maidanski, “Russische Spinozisten des 20.
Jahrhunderts” [
Cf.],
noch in
Igor Kaufman, "Studies on Spinoza in Russia" [PDF]
die naam (hoe ook gespeld) niet te vinden is.


Dan nu over naar dat tweede deel van het artikel van De
Vries.