Teksten vriendenuitgave voor De Dijn op internet

0
324

Bij gelegenheid van het afscheidscolloquium bij het emeriteren van Herman de Dijn werd een speciaal themanummer van Ethische Perspectieven, Zin en betekenis, ethiek en religie, aan hem opgedragen ter gelegenheid dus van zijn emeritaat.

Intussen zijn alle hieronder genoemde bijdragen als PDF-bestand op de website van Ethics.be te downloaden.

Opmerkelijk is dat op de website van De Dijn wel zijn emeritaatslezing te vinden is, maar geen link naar de pagina bij Ethics.be met deze bijdragen te vinden is.
U vindt ze dus via dit weblog.