Sportstichting opgeheven

0
24

De Sportstichting Barendrecht is niet meer. Sinds de jaren '70 van de vorige eeuw heeft dit sportinstituut in Barendrecht een prominente rol gespeeld. De laatste jaren werd de rol van de sportstichting kleiner. Veel verenigingen vonden de weg naar het gemeentehuis op eigen kracht. De in 2008 opgerichte Sportraad heeft de adviserende taak aan het college van B&W overgenomen. Een aantal leden van de sportstichting heeft de overstap naar de sportraad gemaakt. Op 5 november 2009 heeft het zittende bestuur het tot liquidatie van de stichting besloten. Namens het gemeentebestuur heb ik de bestuursleden bedankt voor hun inzet en positieve bijdrage aan het sportklimaat in Barendrecht. Tijdens het sportgala van 29 januari 2010 zal voor de laatste keer stilgestaan worden bij de sportstichting.