Spinoza’s Compendium grammatices linguae Hebraeae

0
27


Tijdens de VHS-zomercursus van 2013 verzorgde Jossi Efrat
een inleiding over het door Spinoza geschreven compendium over de Hebreeuwse grammatica.
De tekst reikte Jossi als handleiding uit. Daar er weinig over het Compendium
grammatices linguae Hebraeae
, te vinden is *) leek het mij nuttig Jossi’s tekst
via dit blog een verdere verspreiding te geven. Jossi gaf daarvoor graag
toestemming. Zie aan het eind van dit blog een link erheen.

 


Het Compendium grammatices linguae Hebraeae is nooit in het
Nederlands vertaald, ook niet in
De
Nagelate Schriften
. De samenstellers ervan schrijven in hun “Voorreeden”: