Spinoza tussen actualiteit en eeuwigheid (kunt u zich hem daar voorstellen?)

0
279

In een blog van ruim twee maanden geleden had ik het bericht al, maar herhaal het hier graag voor de mogelijk geïnteresseerde die het anders maar zou vergeten.

Aanstaande donderdag 25 april om 20.00 uur organiseert Studium Generale Maastricht in de Aula van de Universiteit aan de Minderbroedersberg 4-6 een lezing door prof. dr. Piet Steenbakkers, bijz. hoogleraar Spinozastudies, EU Rotterdam, onderwerp:

                Spinoza tussen actualiteit en eeuwigheid

In zijn wijsgerig stelsel benadrukte Spinoza het “perspectief van de eeuwigheid”, maar hij vond het niettemin ook nodig zich in actuele debatten te mengen. Die gingen in zijn tijd vooral over de status van de Bijbel – een thema dat tegenwoordig nauwelijks nog als urgent wordt ervaren.

Om de relevantie ervan duidelijk te maken komt in deze lezing eerst Spinoza’s Bijbelkritiek aan de orde, en vervolgens zijn visie op de relatie tussen godsdienst en politiek.

In die uiteenzetting zal ook het nu gangbare imago van Spinoza als grondlegger van de moderniteit van kanttekeningen worden voorzien.

De lezing is gratis toegankelijk