Spinoza Monument in Amsterdam, informatie over –

0
368

Ik zie weer aanleiding om een blogje over het Spinoza Monument in Amsterdam te maken. De aanleiding is: ik ontdekte heden dat de maker, Nicolas Dings, op zijn site uitvoerige informatie biedt over 'the making of'; ook een brochure, die de Stichting Spinoza Monument  heeft laten maken, is als PDF-bestand op zijn website geplaatst en te downloaden.

                                   Nicolas Dings bij een model

Het bestuur van de Stichting Spinoza Monument (ik had dit nog nergens anders gezien) bestaat uit (of moet ik zeggen bestond uit?):
Pieter de Jong, voorzitter
Hester Alberdingk Thijm, vice-voorzitter
Christopher Wijsenbek, penningmeester
Nora Tan, bestuurslid
Thérèse van Schie, bestuurslid