Spinoza in "Wijsgerig perspectief"

0
288

Vandaag las ik het Spinoza-nummer
van het tijdschrift Wijsgerig Perspectief op maatschappij en
wetenschap
8e jaargang nr. 2 (november 1967), waarop ik de hand
wist te leggen. Dat is van inmiddels een hele tijd geleden en je
krijgt zo de kans een beeld te krijgen over hoe over Spinoza toen
werd gedacht. En je krijgt een beeld van de context.

        

Datzelfde jaar verscheen van Ferd
Sassen Kerngedachten van Spinoza [Roermond-Maaseik, 1967) en
het jaar ervoor het boekje Spinoza [Baarn, 1966] van H. G.
Hubbeling. Ze worden in de rubriek "Recente Nederlandse
Spinoziana" gesignaleerd en kort besproken. Uitvoerig in een
apart artikel wordt door H. Robbers besproken de dissertatie van C.
De Deugd die het jaar ervoor was uitgekomen, The Significance of
Spinoza's first Kind of Knowledge
[Assen, 1966]. Aan die
bespreking vooraf gaat een artikel van De Deugd zelf, "Spinoza's
kennisleer", waarin hij nog eens beargumenteert hoe de eerste
kennissoort (vanuit de ervaring) voor Spinoza veel belangrijker is
dan meestal wordt gedacht; en tevens geeft hij de veel beperktere
(een vooral meer theoretisch dan praktisch belang) van de scientia
intuitiva. Het is nog steeds interessant om via De Deugd naar
Spinoza's kenleer te kijken. In dat artikel kondigt hij een tweede en
derde boek aan, die hij nog aan de tweede en derde kennissoort zou
gaan wijden, maar daarvan is het nooit meer gekomen, bij mijn weten.