Spinoza in de joodse historiografie [4] Yosef Hayim Yerushalmi (1932 – 2009)

0
611

Nadat ik in het eerste blog op een rijtje zette welke – door joden geschreven – joodse geschiedenissen er geproduceerd zijn en in een volgend blog hoe daarin naar Spinoza werd omgezien, gaf het derde blog het begin aan van de totstandkoming van de reflectie en theorievorming over de joodse historiografie in de Wissenschaft des Judentums; en meteen vanaf die aanvang werd daarin de plaats van Spinoza gezien. In dit en volgende blogs gaat het me om de als standaardwerken geziene kritische overzichten en evaluaties van de joodse geschiedschrijving en – uiteraard – de plaats daarin van Spinoza (voor zover ik daar via internet bij kan komen).

Te beginnen met wat intussen als een klassieker wordt gezien: Yosef Hayim Yerushalmi: Zakhor. Jewish History and Jewish Memory [The Samuel and Althea Stroum Lectures in Jewish Studies]. Univ of Washington Press, New York, 1982,  heruitgave, 1989 en 2005 [books.google] 

Fraai samengevat in de ondertitel: bespreekt de in de moderniteit onverzoenlijk geworden scheiding tussen joodse herinnering (Zakhor) en joodse geschiedschrijving.