Spinoza houdt goed stand in het (post)moderne denken

0
326

In de zomerse komkommertijd heeft Tinneke Beeckman voor haar blog een artikel uit de kast gehaald dat zij bijdroeg aan Marc Van den Bossche & Chris Bremmers (Red.), De actualiteit van Martin Heideggers 'Zijn en tijd'. Essays ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Heideggers 'Sein und Zeit' [Damon, Budel 2007, ISBN 9789055737895]

 

Haar hoofdstuk luidde: "De ontologische differentie als aanzet om de alledaagsheid te denken: het belang van Heidegger voor de hedendaagse Franse filosofie (Deleuze)", p. 25-46

Wie nog eens wil gruwelen (of juist genieten) van het denken van Heidegger en Deleuze kan hier terecht. Beide filosofen zijn sterk in het verzinnen van nieuwe woorden, die zij nodig achten om hetgeen waarop zij willen wijzen op ons over te dragen. Vooral Deleuze staat erg bekend om zijn vele nieuwvormingen, maar Heidegger kon er ook wat van (het lijkt wel kanker). Dus moeten we om een woordenbrij heen, het is niet anders, maar Tinneke doet haar best die uit te leggen.