Spinoza, gigant van de Verlichting

0
428

Trouw heeft vandaag een bespreking van Jan Wim Buisman (Red.), Verlichting in Nederland 1650-1850. Vrede tussen Rede en Religie? [Vantilt, Nijmegen, 2013] onder het kopje: "Iedereen kent Spinoza, maar wie weet nog wie Jan Scharp en Simon Vlak waren?" De waardering is gemengd: de inhoud wordt als interessant gekenmerkt, maar de stijl is nogal gortdroog, wat je nu eenmaal vaak hebt met academici.

Ik zou hierop niet in een blogje geattendeerd hebben als daar niet deze zin in te lezen was: "Iedereen kent Spinoza. De auteur van de Ethica (1677) geldt, opnieuw dankzij Israel, als de gigant van de Verlichting." En dat was ie!

Daan Roovers, hoofdredacteur van het Filosofiemagazine noemde – en zij is bepaald de enige niet – "Spinoza, onze grootste denker van eigen bodem". De belangstelling voor Spinoza is groot en almaar groeiende, vooral onder niet-professionele filosofen. Roovers wees erop dat Nederland het "hoogste percentage amateurfilosofen per hoofd van de bevolking" heeft [cf.]. En velen van hen bevolken de grootste filosofische vereniging in Nederland, de Vereniging Het Spinozahuis (VHS).

Ja, je kunt Spinoza zien als de enig echte Denker des Vaderlands.

Ik ben benieuwd of de VHS zich aan z'n belofte houdt en dit jaar nog met enige Mededelingen komt die een nieuwe impuls kunnen geven aan de Spinoza-studie. Ik zie ernaar uit.

Stan Verdult