Spinoza en de harmonie der sferen ["Harmony of the Spheres"]

0
19

Gisteren bracht ik een blog over de komende uitvoering door het VU-Kamerkoor van de composite waaraan Joep Franssens zeven jaar werkte: “Harmony of the Spheres” en omdat ik dat iets aparts vind (zo vaak wordt dat stuk immers niet uitgevoerd), houd ik tot medio mei die aankondiging bovenaan in beeld.

Het was voor mij aanleiding de CD van de opnamen ervan die in 2002 in Amsterdam en Tallinn gemaakt zijn, en waar ik vroeger al eens naar had omgezien maar die ik toen niet kon vinden, aan te schaffen. Dat kan heel eenvoudig bij de componist zelf (zie hier). Ik heb de CD inmiddels reeds driemaal opgezet en zeer genoten van de aparte sfeer die door de muziek wordt opgeroepen. En momenteel, terwijl ik dit blog type, luister ik naar de Missa Pange Lingua van Josquin Desprez waarvan het VU-Kamerkoor eveneens enige delen zal uitvoeren na de uitvoering van de Harmonie of the Spheres die ruim 1 uur in beslag neemt.

Kan dat allemaal wel samengaan? Samen met serieuze Spinoza-studie? Ja dat kan heel goed samengaan. Ook al maakte Spinoza in de appendix van het eerste deel van de Ethica enige denigrerende opmerkingen over “filosofen die zichzelf ervan hebben overtuigd dat de bewegingen van de hemellichamen een harmonie voortbrengen.” Hij ontregelt daar allerlei mythen en vooroordelen en schrijft: