Spinoza deze keer niet vergeten

0
267

Merkur, Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, een maandblad uitgegeven door Klett-Cotta in Stuttgart, brengt elk jaar een thematisch dubbelnummer uit. Dat van dit jaar (september-oktober) heeft als thema “Grenzen der Wirksamkeit des Staats. Über Freiheit und Paternalismus” (onder redactie van Karl Heinz Bohrer & Kurt Scheel).

Men vindt er een overzicht van zo’n 16 klassieke vrijheidsdenkers, van Spinoza tot Hayek.

Daar ik al zo vaak heb moeten constateren dat Spinoza vergeten wordt, juist ook in politicologische literatuur, mag ik tot mijn vreugde opmerken dat dat hier en nu niet het geval is. Het eerste artikel is aan onze filosoof gewijd, geschreven door Wolfgang Bartuschat: Die Freiheit zu philosophieren. Baruch de Spinoza.

Daarna komen achtereenvolgens aan bod John Locke, David Hume, Adam Smith, Immanuel Kant, Edmund Burke, Wilhelm von Humboldt, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill etc.