‘Spinoza and the Collegiants’ naar Japan gebracht

0
76

In 2009 werden zowel in Japan als in Nederland de 400 jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland en Japan gevierd. Aanleiding was de uitgifte van de handelspas in 1609 door shôgun Tokugawa Ieyasu aan de VOC. Nederlanders hadden eeuwenlang een geprivilegieerde status, o.a. op het eilandje Deshima. Culturele betrekkingen waren er eveneens vele. Japanners blijken van hun kant een bijzondere interesse in Nederland te koesteren. [Zie dossier bij de KB]. Aan wat sommigen van Nederland weten is inmiddels het verhaal over Spinoza en de collegianten toegevoegd.

Al enige tijd trekt prof. dr. Wiep van Bunge van de Erasmusuniversiteit de wereld rond met zijn college over “Spinoza en de collegianten”. Zo op de najaarsbijeenkomst van de Vereniging Het Spinozahuis op 27 november 2010. In april 2011 gaf hij in het Prinsenhof te Delft colleges over o.a. de stiefkinderen van het Christendom, w.o. de collegianten. Deze colleges zijn op CD uitgebracht waaraan ik binnenkort een bespreking zal wijden. In het kader van de leerstoel vanwege het Algemeen Nederlands Verbond, 'De Nederlanden in de wereld', gaf hij aan de Vrije Universiteit in Brussel op donderdag 26 mei 2011 een College over Spinoza en de collegianten. En onlangs, op 26 december 2011, werden door “videometaphysica” een vijftal video’s op Youtube gebracht van een college dat hij op 8 oktober 2011 gaf aan de Osaka University in Japan over "Spinoza and the Collegiants."

Het geluid is minder duidelijk dan de videobeelden en er wordt behalve Engels ook Japans gesproken, en soms Engels op z’n Japans zodat naast de geluids- ook de taalbarrière enigszins tegenzit om het allemaal goed te kunnen volgen. Maar Wiep van  Bunge lijkt zich staande te houden. 
Vanuit enige bewondering daarvoor en met een zeker gevoel van curiositeit breng ik hieronder deze vijf video’s.