Spinoza als geesteswetenschapper gecanoniseerd

0
249

In het eerste en tot nu toe in de hele wereld enige boek over de geschiedenis van de geesteswetenschappen, Rens Bod, De vergeten wetenschappen. Een geschiedenis van de humaniora [Bert Bakker, 2010], is Spinoza uitdrukkelijk opgenomen om zijn bijdrage tot de filologisch-gebaseerde geschiedwetenschap.

Rens Bod is verbonden aan de Faculteit der Geestesweten-schappen en het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)aan de Universiteit van Amsterdam, tevens professor of cognitive science at the University of St Andrews [zie hier zijn weblog dat dit boek en de activiteiten er omheen begeleidt]

Het is een gigantische, bijna onmogelijke prestatie, zoals die ‘eigenlijk’ niet door één mens geleverd kan worden: een wereldgeschiedenis van 'de geesteswetenschappen’ – een gecomprimeerd historisch overzicht van taalkunde/literatuurwetenschappen, logica, retorica, poëtica, filologie, geschiedschrijving, muziektheorie/musicologie, kunsttheorie/kunstgeschiedenis tot aan media- en cultuurstudies toe.
Niet alleen van Europa en/of het westen, maar ook van India, China, Japan en waar mogelijk Afrika.
En niet alleen, als in een compact compendium, simpel beschrijvend en opsommend, maar principes- en patronen opsporend en voortgang evaluerend.

Ik ben zeer onder de indruk van dit boek.