Sociale woningbouw

0
34

In de commissie Ruimte van 8 mei 2007 heb ik met de commissieleden gedebatteerd over de effecten van de uitgangspunten om in deze collegeperiode gemiddeld 32,5% sociale woningbouw te realiseren.

Hiervoor is een rapport opgesteld naar aanleiding van een onderzoek naar de effecten. Conclusie van dit onderzoek was dat het mogelijk moet zijn, maar dat in de wijken Vrouwenpolder en Lagewei extra voorzieningen zouden moeten worden getroffen. Het blijkt namelijk dat in de afgelopen jaren veel plannen zijn gesmeed die nu tot uitvoering komen, die weinig sociale woningbouw bevatten. Om toch uit te komen op de 32,5% sociaal, moet er veel gecompenseerd worden in de laatste uitbreidingswijken van Barendrecht: Vrouwenpolder en Lagewei.