Saul van Messel, In de Jodenhoek geboren. Spinozanum poëticum

0
51

Jaap Meijer, Heemstede 1980 - Foto: Bert NienhuisZojuist onderging ik een dubbele ontroering. De eerste overkwam mij toen ik (nu pas, maar toch eindelijk) ontdekte dat de joodse historicus Jaap Meijer (1912-1993) onder zijn pseudoniem Saul van Messel in 1977, als een hommage aan de 300 jaar eerder overleden Spinoza, een kleine dichtbundel in een oplage van 77 stuks had uitgegeven. In het blog dat ik op 5 september 2011 over hem schreef, vermeldde ik wel zijn dichtersnaam, maar was mij van dit dichtbundeltje niets bekend:

Saul van Messel, In de Jodenhoek geboren. Spinozanum poëticum. Carlinapers, 1977

Mijn tweede ontroering was toen ik na ontdekking van het bestaan ervan naar dat bundeltje op zoek ging, terecht kwam op de onder auspiciën van Crescas uitgegeven website De joodse bibliotheek. En daarop was heel veel werk van Jaap Meijer/Saul van Messel handig gedigitaliseerd. Zie hier zijn pagina. Men kan er door de boeken bladeren, maar ze ook als PDF downloaden. Het was lang geleden dat ik er een 'bezoekje' aan had gebracht en er was intussen ontzettend veel meer werk op geplaatst. Chapeau!

Ik haal hier als illustratie de titelpagina en de laatste pagina met het kolofon naar binnen. "In de" dat aan "Jodenhoek geboren" voorafgaat, staat op de linkerpagina. Door op de afbeeldingen te klikken kunt u de eenvoudige, warme gedichtjes daar lezen.