Samenwerken aan Zuidpolder

gzh

Het is goed om te merken dat andere overheidsorganen hetzelfde doel nastreven als de gemeente. De bereidheid van diverse kanten om samen met de gemeente Barendrecht de inrichting van de Zuidpolder als natuur- en recreatiegebied tot een succes te maken, is goed te noemen. Op 13 februari 2008 had ik op een dag een bespreking met de directeur van de Groenservice Zuid-Holland (GZH). Deze GZH voert nu beheerstaken uit voor het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). Directeur Klaasen van de GZH ziet beheertaken in de Barendrechtse Zuidpolder als een logisdlgche aanvulling op hun huidige taken. Vervolgens ben ik naar Den Haag getogen voor een vervolgbespreking met Dienst Landelijk Gebied (DLG) met haar Groene Grondbedrijf over een mogelijk partnerschap bij de ontwikkeling van de Zuidpolder. Wederom een postief gesprek dat we hebben kunnen afsluiten met concrete vervolgafspraken.