"Salvation through Spinoza" – op hoofdlijnen naverteld

0
355

Kees Bruijnes – net als ik
"amateur filosoof" – stuurde mij een uittreksel toe van
David J. Wertheim's Salvation through Spinoza. A Study of Jewish
Culture in Weimar Germany
[Brill, 2011 – cf. blog cf books.google]

Kees schreef erbij: "Was
geraakt door de vreemde gedrevenheid van de Weimar joden voor
Spinoza. Ongeveer eenzelfde vorm van omgang met Spinoza vond ik
destijds in het dikke boek van Miriam van Reijen Het Argentijnse
gezicht van Spinoza
waar ook de Argentijnse Joden in moeilijke
tijden op een vergelijkbare manier aan Spinoza kracht ontleenden. Ik
heb er een uittreksel van gemaakt wat ik je hierbij stuur maar je
zult het boek zelf ook wel al gelezen hebben."

Dat laatste klopt slechts voor
een deel. Ik heb er voor sommige blogs wel eens informatie uit geput,
maar het hele boek heb ik nooit van kaft tot kaft gelezen. Dat kan ook niet, want de vorm waarin ik het bezit, als ebook, ontbeert die kaften. Ik vind lezen met tablet niet zo prettig –
en het boek zelf is mij veel te duur (toen ik het in 2011 signaleerde kostte het €99; vandaag ging ik eens kijken of het misschien goedkoper was geworden: nu kost het €105).
Ik had er graag even enthousiaste
blogs aan willen wijden als aan dat van Daniel B. Schwartz, The
First Modern Jew: Spinoza and the History of an Image
[Princeton
University Press, 2012]. Het kwam er niet van. Ik ben dus blij met
deze bijdrage van Kees Bruijnes, die als navertelling met een enkele
notitie de plaats mag innemen van een bespreking.
Hier volgt eerst de inhoudsopgave – de kortste samenvatting:

Content
Preface ……………………………………………………………..ix
Chapter One Celebrating Spinoza …………………………………. 1
Chapter Two Jew and German …………………………………….34
Chapter Three Integration and Authenticity ………………………86
Chapter Four Historicism and Messianism ……………………… .137
Chapter Five Rejecting Spinoza’s Celebration ……………………183
Chapter Six The Signature of the Era ……………………………. 205
Literature ………………………………………………………….221
Index ………………………………………………………………231 

Hierna volgt dus
die redelijk gedegen en geïnteresseerde samenvatting door Kees Bruijnes.