Reinstalación de la B’nai B’rith Logia Spinoza

0
61

Weer ontdek ik iets, waarvan het bestaan mij tot heden niet bekend was. In 1843 werd in New York opgericht de “Onafhankelijke orde van B'nai B'rith” [de Zonen van het Verbond] – een joodse broederschapsorde voor onderlinge sociale steun, gemeenschapsontwikkeling en welzijnswerk, zoals er in die tijd in Amerika vele van dat soort organisaties werden opgericht. De organisatie bestaat nog steeds en heeft zich uitgebreid over vele continenten en heeft ook jeugdafdelingen, apart voor jongens en meisjes. Tegenwoordig draagt de organisatie de naam B'nai B'rith International. [Verder verwijs ik naar wikipedia en bnaibrith.org/].

In Mexico bestond een van de oudste onderafdelingen of Loge die de naam van de ‘joodse’ geleerde en filosoof Baruch Spinoza had aangenomen. De leden noemen elkaar broeders. De laatste jaren echter had deze Loge kennelijk een wat slapend bestaan geleid en dreigde helemaal te verdwijnen. Het nieuws is dat er een roep kwam om weer bestuursleden aan te stellen en de afdeling weer actief te laten zijn.

          

Welnu, dat gebeurde afgelopen maandag 24 oktober in een plechtigheid op het hoofdkantoor van B'nai B'rith in de Roma-wijk ten noorden van de hoofdstad van Mexico, met het ontsteken van de menora (de zevenarmige kandelaar). De leden en bestuursleden hebben weer gezworen zich te houden aan de principes van welwillendheid, broederschap en harmonie.
Daarvan werd mededeling gedaan met dit bericht op internet en deze Youtube-video.