Presentatie woonbehoefteonderzoek

0
14

wandelmandWoensdag 21 november 2007 is het eindrapport 'woonbehoefteonderzoek onder senioren' aangeboden. Stuurgroep voorzitter M. van Boekel overhandigde samen met Martin van Hengel de onderzoeksresultaten aan Afra Boon (directeur Woonvereniging Patrimonium) en aan mij. "Bouwen voor senioren, is bouwen voor jongeren" was de stelling van de Stichting Welzijn Ouderen Barendrecht, initiatiefnemer voor dit onderzoek. Hiermee werd aangegeven dat door het bouwen van woningen voor senioren een doostroming op gang kan komen, die ten gunste komt van jongeren. Opvallend was dat de uitkomsten op grote lijnen overeenkomen met eerdere onderzoeken. Deze uitkomsten vormen een belangrijk uitgangspunt voor de centrumontwikkeling van Barendrecht.