Overleg met Waterschap

0
16

dijkgraaf Geluk en heemraad SchellingDinsdag 6 november 2007 heeft het voltallig college van B&W bestuurlijk overleg gehad met het bestuur van het Waterschap Hollandse Delta. In het kantoorgebouw van het Waterschap in Dordrecht hebben we gesproken over bijvoorbeeld de gevolgen van de Europese Kaderrichtlijn Water en het gezamenlijke gemeentelijk waterplan. Dijkgraaf Jan Geluk en de heemraden van het waterschap vroegen verder aandacht voor het werven van vrijwilligers voor het dijkleger en het ontwaren van de IJsselmondse knoop. Zeker dat laatste onderwerp staat ook bij de gemeente volop in de picture. Al  pratend kwamen we tot de conclusie dat op de gemeenschappelijke gebieden tussen waterschap en gemeente er veel onvereenkomsten zijn in beleid.