Oproep: vergeet u niet op tijd in te tekenen voor ‘Het kristal’?

0
24

In een blog
van 21 februari 2014
attendeerde ik de bezoekers van dit weblog
op een interessante en bijzondere bibliofiele uitgave die eraan komt:
bij Boekdruk.be zal komende zomer een kleinood van een bibliofiel
boekje van 32 pagina's verschijnen dat twaalf sonetten zal bevatten, zes in hun
oorspronkelijke taal en vervolgens in vertaling van de bekende
meestervertaler Paul Claes:

            "HET KRISTAL – TWAALF SONNETTEN VOOR SPINOZA"  

Tevens zal een portret van Spinoza van de
hand van beeldend kunstenaar Karel Dierickx het boekje sieren. Het
gaat om deze conté-potloodtekening van het portret van Spinoza zoals
verbeeld door Karel Dierickx.  

Jos Brabants van Boekdruk.be gaf
mij op mijn verzoek toestemming om dit nieuwe Spinoza-portret vandaag
al in dit blog en in de hier aangelegde verzameling
Spinoza-illustraties op te nemen.

Ik neem daarbij graag de
gelegenheid te baat om u op te wekken om toch vooral niet te vergeten
om dit aparte boekwerkje, dat toch speciaal voor Spinoza-liefhebbers
bedoeld is, tijdig te bestellen. Ik weet hoe dat gaat (bestelde zelf
het boekje pas onlangs): als je in februari leest dat de
voorintekening tot 1 mei loopt, heb je immers nog alle tijd. Waarom
zou je vandaag doen wat ook morgen kan? Wie nadenkt en bewust leeft
wil tegenwoordig alles toch vooral rustig aan: slow-food,
slow-movement? Maar toch… soms moeten we even op de tijd letten.

U kunt "HET KRISTAL – TWAALF
SONNETTEN VOOR SPINOZA" bestellen d.m.v. voorintekening èn
overschrijving van voorschot … x € 7,- op IBAN BE07 0000 1703
9866 BIC BPOTBEB1XXX (t.n.v. Brabants’ Boekdruk, 9040 Gent, m.v.v.
Kristal) vóór 1 mei 2014 te zenden naar post@boekdruk.be of
naar Brabants’ Boekdruk, E. Maeyensstraat 18, 9040 Gent. Bij
voorintekening wordt uw naam in de tabula gratulatoria
opgenomen. De publicatie kost, incl. verzendenvelop en porto, €19,95  [Zie PDF
van de prospectus]