Opening ‘Het Gouden Rondje’

dorpsstraat 163Zaterdag 21 april 2007 heb ik de openingshandeling verricht van kunstgalerie 'Het Gouden Rondje' aan de Dorpsstraat 163. Deze galerie bevindt zich in het monumentale pand dat in de volksmond bekend staat als het rondje van Goud vanwege de vroegere bewoner, mejuffrouw Goud, die daar haar winkel in huishoudelijke artikelen had. Ik kon in mijn openingswoord concluderen dat de circel rond was. Immers mijn moeder heeft in de jaren 30/40 van de vorige eeuw in de bovenkamer van het pand naailes gehad. Nu na zoveel jaren gaat de eigenaar van het pand, Rinkje Wal, ook weer lesgeven in het pand. Nu worden het workshops en cursussen.